Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXV

In de Wet Milieubeheer komt artikel 16b.17, derde lid, te luiden:

  • 3. De reductiefactor voor het jaar 2023 bedraagt 1,213. Bij aanvang van ieder daarop volgend kalenderjaar wordt de reductiefactor telkens verlaagd met 0,078.

Licence