Base description which applies to whole site

ARTIKEL X

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2020 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in het eerste lid, onderdeel a, eerste aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00531.

2. Het in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00199.

3. Het in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00072.

4. Het in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00039.

5. Het in het eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00247.

6. Het in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00334.

7. Het in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00089.

8. Het in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, als eerste opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00008 en het als tweede opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00004.

9. Het in het derde lid opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00531.

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het bij het eerste aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00085.

2. Het bij het tweede aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00075.

3. Het bij het derde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00072.

4. Het bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt verlaagd met € 0,00039.

Licence