Base description which applies to whole site

ARTIKEL II

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2021 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 7030» vervangen door «€ 6780».

Licence