Base description which applies to whole site

ARTIKEL III

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2022 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 6780» vervangen door «€ 6530».

Licence