Base description which applies to whole site

ARTIKEL IV

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2023 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 6530» vervangen door «€ 6280».

Licence