Base description which applies to whole site

ARTIKEL V

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2024 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 6280» vervangen door «€ 6030».

Licence