Base description which applies to whole site

ARTIKEL XX

  • 1. In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden in artikel 9, eerste lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2025 bij ministeriële regeling verhoogd met 2,35 percent. De bedragen in het eerste lid, laatste zin, en tweede lid, laatste zin, worden dienovereenkomstig verhoogd.

  • 2. Bij ministeriële regeling worden, na toepassing van het eerste lid, de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste lid, derde kolom van de tabel, dienovereenkomstig aangepast.

Licence