Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXI

Artikel XX vindt eerst toepassing nadat artikel 16b, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar van 2025 is toegepast.

Licence