Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL IV

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2026 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 2.470» vervangen door «€ 1.200».

Licence