Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXVI

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste aandachtsstreepje wordt «€ 0,37322» vervangen door «€ 0,39767».

b. In het tweede aandachtsstreepje wordt «€ 0,06632» vervangen door «€ 0,09051».

c. In het derde aandachtsstreepje wordt «€ 0,02417» vervangen door «€ 0,04806».

d. In het vierde aandachtsstreepje wordt «€ 0,01298» vervangen door «€ 0,03687».

2. Het eerste lid, onderdeel c, wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste aandachtsstreepje wordt «€ 0,08765» vervangen door «€ 0,04792».

b. In het tweede aandachtsstreepje wordt «€ 0,05220» vervangen door «€ 0,09451».

c. In het derde aandachtsstreepje wordt «€ 0,01390» vervangen door «€ 0,03708».

d. In het vierde aandachtsstreepje wordt «€ 0,00114» vervangen door «€ 0,00165» en wordt «€ 0,00057» vervangen door «€ 0,00108».

3. In het derde lid wordt «€ 0,37322» vervangen door «€ 0,39767».

B

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste aandachtsstreepje wordt «€ 0,05994» vervangen door «€ 0,06387».

2. In het tweede aandachtsstreepje wordt «€ 0,02503» vervangen door «€ 0,03414».

3. In het derde aandachtsstreepje wordt «€ 0,02417» vervangen door «€ 0,04806».

4. In het vierde aandachtsstreepje wordt «€ 0,01298» vervangen door «€ 0,03687».

C

In artikel 63, eerste lid, wordt «€ 462,62» vervangen door «€ 777,66».

D

In artikel 77 wordt «€ 7,947» vervangen door «€ 26,43».

ARTIKEL XXVII

Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt bij het begin van het kalenderjaar 2023 geen toepassing op het bedrag, genoemd in artikel 77 van die wet.

Licence