Base description which applies to whole site

ARTIKEL XLII

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervalt in artikel 30i, eerste lid, onderdeel b, «, behoudens voorzover artikel 3.69, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van genoemde wet met betrekking tot deze negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen toepassing vindt».

Licence