Base description which applies to whole site

ARTIKEL XLIII

De Invorderingswet 1990 wordt met ingang van 1 januari 2024 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 25, achtste lid, onderdeel b, wordt «het in artikel 2.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde percentage» vervangen door «de vermelde percentages van de in artikel 2.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen tabel».

B

In artikel 26, vijfde lid, onderdeel a, wordt «het in artikel 2.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde percentage» vervangen door «de vermelde percentages van de in artikel 2.12 van de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen tabel».

Licence