Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XLVIII

De Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. In onder 1° wordt «en € 0,0865 in 2022» vervangen door «, € 0,0865 in 2022 en € 0 in 2023».

b. In onder 2° wordt «en € 0,0239 in 2022» vervangen door «, € 0,0239 in 2022 en € 0 in 2023».

c. In onder 3° wordt «en € 0,0236 in 2022» vervangen door «, € 0,0236 in 2022 en € 0 in 2023».

d. In onder 4° wordt «en € 0,0236 in 2022» vervangen door «, € 0,0236 in 2022 en € 0 in 2023.

2. In onderdeel b wordt «en € 0,0865 in 2022» vervangen door «, € 0,0865 in 2022 en € 0 in 2023».

3. Onderdeel c wordt als volgt gewijzigd:

a. In onder 1° wordt «en € 0,0139 in 2022» vervangen door «, € 0,0139 in 2022 en € 0 in 2023».

b. In onder 2° wordt «en € 0,0090 in 2022» vervangen door «, € 0,0090 in 2022 en € 0 in 2023».

c. In onder 3° wordt «en € 0,0236 in 2022» vervangen door «, € 0,0236 in 2022 en € 0 in 2023».

d. In onder 4° wordt «en € 0,0236 in 2022» vervangen door «, € 0,0236 in 2022 en € 0 in 2023».

B

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «en € 0,0305 in 2022» vervangen door «, € 0,0305 in 2022 en € 0 in 2023».

2. In onderdeel b wordt «en € 0,0418 in 2022» vervangen door «, € 0,0418 in 2022 en € 0 in 2023».

3. In onderdeel c wordt «en € 0,0229 in 2022» vervangen door «, € 0,0229 in 2022 en € 0 in 2023».

4. In onderdeel d wordt «en € 0,0005 in 2022» vervangen door «, € 0,0005 in 2022 en € 0 in 2023».

5. In onderdeel e wordt «en € 0,0005 in 2022» vervangen door «, € 0,0005 in 2022 en € 0 in 2023».

ARTIKEL XLIX

De Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie wordt met ingang van 1 januari 2024 ingetrokken.

Licence