Base description which applies to whole site

ARTIKEL XLVII

Het in artikel XLVI, onderdeel A, genoemde bedrag wordt vóór de toepassing van dat onderdeel vervangen door het bedrag, genoemd in artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2024.

Licence