Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2

OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE REKENINGEN 2009

Overzicht A Verplichtingen De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009

    Verantwoord bedrag Totaal fouten en onzekerheden Verantwoord bedrag Totaal fouten Totaal onzekerheden
    2008 2008 2009 2009   2009  
    (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln)
Begrotingen              
I Huis der Koningin 6,1   7,0        
IIa Staten-Generaal 130,8 1,0 133,3        
IIb Overige Hoge Colleges van Staat 103,5 0,2 112,9        
III Algemene Zaken 52,2   68,7        
IIIa Kabinet der Koningin 2,3   2,3        
IIIb Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 0,7   0,7        
IV Koninkrijksrelaties 471,7   671,1 0,1 1,0    
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 13 997,4 0,1 10 323,3 0,1 8,9 0,0 0,8
VI Justitie 5 827,7 1,0 5 895,0 0,9 52,0 0,2 11,9
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 315,3 0,0 6 720,3 0,0 2,6 0,0 0,9
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 37 871,1 0,2 37 737,3 0,4 162,3 0,0 7,6
IXa Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) 38 438,5   62 976,0        
IXb Financiën (excl. belastingen) 50 367,8   119 142,7 0,0 26,0    
X Defensie 8 471,0 1,7 8 582,0 0,7 63,6 0,2 14,2
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 016,7 4,1 1 761,3 0,4 7,5    
XII Verkeer en Waterstaat 7 531,0 0,2 9 344,4 0,1 8,9 0,0 1,7
XIII Economische Zaken 3 526,7 0,2 4 744,2 1,0 45,5 0,2 8,4
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2 513,0 0,1 2 561,9 0,2 5,4 1,1 27,1
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20 427,4 0,0 29 553,4 0,0 1,3 0,0 2,0
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 14 830,5 8,7 15 449,1 4,2 654,3 0,1 9,8
XVII Jeugd en Gezin 7 174,6 0,0 6 471,0 0,1 5,7 0,0 0,0
XVIII Wonen, wijken en integratie 3 266,8 1,9 4 071,5 0,0 0,3    
                 
  Totaal begrotingen 222 342,9 0,8 326 329,2 0,3 1 045,3 0,0 84,4
                 
Begrotingsfondsen              
A Infrastructuurfonds 7 947,6 0,1 5 240,9 0,1 7,5    
B Gemeentefonds 16 205,7   17 699,9        
C Provinciefonds 1 212,5   1 321,6        
D Fonds Economische Structuurversterking              
E AOW-spaarfonds              
F Diergezondheidsfonds 40,7   14,6        
G BTW-compensatiefonds              
H Waddenfonds 41,1   29,2 0,0 0,0    
                 
  Totaal begrotingsfondsen 25 447,7 0,0 24 306,2 0,0 7,5 0,0 0,0
                 
  Totaal generaal 247 790,6 0,7 350 635,4 0,3 1 052,8 0,0 84,4

Overzicht B/C Uitgaven + Ontvangsten * De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009

    Verantwoord bedrag** Totaal fouten en onzekerheden Verantwoord bedrag** Totaal fouten Totaal onzekerheden
    2008 2008 2009 2009   2009  
    (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln)
Begrotingen              
I Huis der Koningin 6,1   7,0        
IIa Staten-Generaal 134,2 0,5 143,0 0,6 0,8    
IIb Overige Hoge Colleges van Staat 106,2 0,5 114,4 0,7 0,8    
III Algemene Zaken 56,3 0,4 70,8 0,4 0,3    
IIIa Kabinet der Koningin 2,3   2,3        
IIIb Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 0,7   0,7        
IV Koninkrijksrelaties 510,5   735,6 0,2 1,5    
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 13 682,9 0,1 14 071,7 0,3 48,0 0,1 9,4
VI Justitie 7 027,0 1,1 7 554,0 0,2 16,8 0,7 55,2
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 204,8 0,0 6 911,0 0,3 19,8 0,0 1,1
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 36 855,6 0,6 38 501,5 0,4 152,7 0,2 59,0
IXa Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) 101 782,1   130 488,7 0,0 1,2 0,0 0,2
IXb Financiën (excl. belastingen) 164 912,3 14,3 135 366,5 0,0 35,8 0,0 54,9
X Defensie 9 067,1 0,7 9 199,5 0,4 36,7 0,9 80,3
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 672,7 0,3 1 816,9 0,4 7,0 0,0 0,0  
XII Verkeer en Waterstaat 7 446,1 0,4 9 172,8 0,0 2,8 0,2 15,1
XIII Economische Zaken 10 757,1 0,0 12 639,4 0,0 2,2 0,0 1,2
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 3 366,8 1,4 3 063,3 0,1 3,6 1,8 54,5
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22 604,7 0,0 27 814,0 0,0 4,5 0,0 6,3
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 14 713,5 1,0 15 836,0 0,2 32,3 0,2 26,3
XVII Jeugd en Gezin 6 090,9 0,2 6 638,5 0,1 7,2 0,1 6,8
XVIII Wonen, wijken en integratie 5 324,4 0,4 6 058,3 0,6 34,6 0,4 25,8
                 
  Totaal begrotingen 412 324,4 0,1 426 206,0 0,1 408,7 0,1 396,3
                 
Begrotingsfondsen              
A Infrastructuurfonds 13 613,7 0,2 14 828,0 0,2 34,3 0,2 32,2
B Gemeentefonds 32 493,3   35 366,0        
C Provinciefonds 2 410,2   2 658,4        
D Fonds Economische Structuurversterking 4 766,0   3 448,3     0,1 2,0
E AOW-spaarfonds 4 490,3   4 793,6        
F Diergezondheidsfonds 73,4   18,5        
G BTW-compensatiefonds 4 696,8   5 154,2        
H Waddenfonds 38,3 1,3 48,1 1,0 0,5    
                 
  Totaal begrotingsfondsen 62 581,9 0,1 66 315,1 0,1 34,7 0,1 34,2
                 
  Totaal generaal 474 906,4 0,1 492 521,2 0,1 443,4 0,1 430,4

* Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de uitgaven + ontvangsten

** Uitsplitsing van het verantwoord bedrag naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in bijlagen 2b en 2c.

Overzicht B Uitgaven De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009

    Verantwoord bedrag Totaal fouten en onzekerheden Verantwoord bedrag Totaal fouten Totaal onzekerheden
    2008 2008 2009 2009   2009  
    (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln)
Begrotingen              
I Huis der Koningin 6,1   7,0        
IIa Staten-Generaal 130,0 0,5 134,7 0,6 0,8    
IIb Overige Hoge Colleges van Staat 102,1 0,5 110,1 0,7 0,8    
III Algemene Zaken 54,5 0,5 67,9 0,4 0,3    
IIIa Kabinet der Koningin 2,3   2,3        
IIIb Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 0,7   0,7        
IV Koninkrijksrelaties 496,5   607,9 0,2 1,5    
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 12 787,9 0,1 11 136,2 0,4 48,0 0,1 9,4
VI Justitie 5 825,6 1,3 6 239,6 0,3 15,7 0,7 46,2
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 126,2 0,0 6 012,0 0,0 2,9 0,0 1,1
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 34 732,8 0,7 36 285,5 0,4 150,3 0,2 58,4
IXa Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) 38 438,5   62 976,0 0,0 1,2 0,0 0,2
IXb Financiën (excl. belastingen) 42 400,3 55,2 14 044,9        
X Defensie 8 488,3 0,7 8 732,6 0,4 31,6 0,9 80,3
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 216,1 0,4 1 487,3 0,4 6,5 0,0 0,0  
XII Verkeer en Waterstaat 7 332,8 0,4 9 074,6 0,0 2,8 0,2 15,1
XIII Economische Zaken 2 141,2 0,2 2 805,9 0,1 2,2 0,0 1,2
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2 655,7 1,8 2 549,6 0,1 3,6 2,1 54,5
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 888,9 0,0 26 900,6 0,0 4,4 0,0 5,5
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 14 247,5 1,0 15 267,3 0,2 32,3 0,2 26,3
XVII Jeugd en Gezin 6 056,4 0,2 6 498,9 0,1 7,2 0,1 6,8
XVIII Wonen, wijken en integratie 4 432,0 0,5 5 061,5 0,7 33,1 0,5 25,8
                 
  Totaal begrotingen 209 562,3 0,2 216 003,0 0,2 345,2 0,2 331,0
                 
Begrotingsfondsen              
A Infrastructuurfonds 7 074,2 0,3 7 352,2 0,5 34,3 0,4 32,2
B Gemeentefonds 16 246,6   17 683,0        
C Provinciefonds 1 205,1   1 329,2        
D Fonds Economische Structuurversterking 2 383,0   1 724,1     0,1 2,0
E AOW-spaarfonds 0,0   0,0        
F Diergezondheidsfonds 40,7   14,6        
G BTW-compensatiefonds 2 348,4   2 577,1        
H Waddenfonds 4,5 10,8 14,3 3,2 0,5    
                 
  Totaal begrotingsfondsen 29 302,5 0,1 30 694,5 0,1 34,7 0,1 34,2
                 
  Totaal generaal 238 864,8 0,2 246 697,4 0,2 379,9 0,1 365,2

* Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de uitgaven

Overzicht C Ontvangsten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009

    Verantwoord bedrag Totaal fouten en onzekerheden Verantwoord bedrag Totaal fouten Totaal onzekerheden
    2008 2008 2009 2009   2009  
    (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln)
Begrotingen              
I Huis der Koningin              
IIa Staten-Generaal 4,2   8,3        
IIb Overige Hoge Colleges van Staat 4,2   4,3        
III Algemene Zaken 1,8   2,9        
IIIa Kabinet der Koningin              
IIIb Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten              
IV Koninkrijksrelaties 14,0   127,7        
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 895,0   2 935,6        
VI Justitie 1 201,3 0,2 1 314,4 0,1 1,1 0,7 9,0
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 78,6   899,0 1,9 16,9    
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 2 122,9 0,4 2 216,0 0,1 2,4 0,0 0,6
IXa Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) 63 343,6   67 512,7        
IXb Financiën (excl. belastingen) 122 511,9 0,1 121 321,7 0,0 35,8 0,0 54,9
X Defensie 578,8   466,9 1,1 5,1    
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 456,6   329,6 0,1 0,5    
XII Verkeer en Waterstaat 113,3   98,1        
XIII Economische Zaken 8 616,0 0,0 9 833,5        
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 711,2   513,7        
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 715,9 0,4 913,4 0,0 0,1 0,1 0,8
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 466,0   568,7        
XVII Jeugd en Gezin 34,6   139,6        
XVIII Wonen, wijken en integratie 892,4   996,8 0,2 1,5    
                 
  Totaal begrotingen 202 762,2 0,0 210 203,0 0,0 63,5 0,0 65,3
                 
Begrotingsfondsen              
A Infrastructuurfonds 6 539,4   7 475,7        
B Gemeentefonds 16 246,6   17 683,0        
C Provinciefonds 1 205,1   1 329,2        
D Fonds Economische Structuurversterking 2 383,0   1 724,1        
E AOW-spaarfonds 4 490,3   4 793,6        
F Diergezondheidsfonds 32,7   4,0        
G BTW-compensatiefonds 2 348,4   2 577,1        
H Waddenfonds 33,9   33,9        
                 
  Totaal begrotingsfondsen 33 279,4 0,0 35 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0
                 
  Totaal generaal 236 041,6 0,0 245 823,7 0,0 63,5 0,0 65,3

* Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de ontvangsten

Overzicht D Baten-lastendiensten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009 (bedragen in €x1000)

Hoofdstuk Naam Aantal baten-lastendiensten Totaal baten Fouten Onzekerheden
    (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln) (% verantwoord bedrag) (€ mln)
III Algemene Zaken 1 57,3        
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 1 17,4        
VI Justitie 6 2 931,3 1,0 29,1 0,8 22,4
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 935,0        
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 2 89,4        
IXb Financiën (excl. belastingen) 2 37,7        
X Defensie 3 807,8 0,2 1,2 0,3 2,1
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 5,4        
XII Verkeer en Waterstaat 3 2 639,4 0,3 7,2 2,6 68,9
XIII Economische Zaken 4 295,8 0,5 1,6 0,4 1,3
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 6 714,9 0,4 2,8 1,2 8,5
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 41,7        
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 6 654,1 1,8 11,7 1,3 8,5
XVIII Wonen, wijken en integratie 1 1 534,5 0,4 5,4    
               
  Totaal baten-lastendiensten 44 10 761,7 0,5 59,0 1,0 111,7

Overzicht E Saldibalans De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2009

    Beoordeeld bedrag Totaal fouten en onzekerheden Beoordeeld bedrag Totaal fouten Totaal onzekerheden
    2008 2008 2009 2009   2009  
    (€ mln) (% beoordeeld bedrag) (€ mln) (% beoordeeld bedrag) (€ mln) (% beoordeeld bedrag) (€ mln)
Begrotingen              
I Huis der Koningin              
IIa Staten-Generaal 88,8   73,6        
IIb Overige Hoge Colleges van Staat 14,0 2,4 13,4        
III Algemene Zaken 7,4   4,5        
IIIa Kabinet der Koningin 0,1   0,1        
IIIb Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 0,0   0,0        
IV Koninkrijksrelaties 760,0 0,1 833,1        
V Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen) 18 231,6 0,6 17 656,8 0,0 7,1    
VI Justitie 3 380,2 0,3 3 401,8 0,7 22,9 0,2 5,9
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 12 305,6 0,1 11 846,4 0,0 1,4 0,1 16,6
VIII Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 45 799,5 0,5 47 835,9 0,3 128,2 0,4 200,3
IXa Nationale Schuld (excl. aflossing en uitgifte schuld) 385 228,5   323 074,4 0,0 1,2    
IXb Financiën (excl. belastingen) 148 346,7 0,1 271 365,8 0,0 70,0 0,0 73,7
X Defensie 9 664,4 1,2 9 268,8 0,3 30,9 0,1 13,0
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 3 793,1 0,0 4 648,3 0,0 0,9 0,0 0,2  
XII Verkeer en Waterstaat 8 819,5 0,5 9 095,6 0,1 10,4 0,2 21,7
XIII Economische Zaken 13 820,1 0,2 24 631,8 0,0 5,1 0,0 8,1
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 9 126,9 0,6 9 285,6 0,3 30,7 0,4 38,8
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22 016,4 0,1 23 932,9     0,0 3,0
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 768,7   11 065,5     0,0 4,2
XVII Jeugd en Gezin              
XVIII Wonen, wijken en integratie 8 121,0 0,2 8 013,9 0,5 37,0 0,3 20,6
                 
  Totaal begrotingen 700 292,6 0,1 776 048,1 0,0 345,8 0,1 406,3
                 
Begrotingsfondsen              
A Infrastructuurfonds 22 780,6 0,2 21 147,2 0,2 37,0 0,3 57,0
B Gemeentefonds 43,1   46 930,5        
C Provinciefonds 2 412,1   3 472,1        
D Fonds Economische Structuurversterking 137,8   113,5        
E AOW-spaarfonds              
F Diergezondheidsfonds 262,3   256,8        
G BTW-compensatiefonds 284,3   2 762,5        
H Waddenfonds 42,9   71,1        
                 
  Totaal begrotingsfondsen 25 963,1 0,2 74 753,7 0,0 37,0 0,1 57,0
                 
  Totaal generaal 726 255,7 0,1 850 801,8 0,0 382,8 0,1 463,3
Licence