Base description which applies to whole site
+

2.6 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)

Het grootste deel van het Ministerie van VROM is in oktober 2010 met het Ministerie van V&W samengevoegd tot een nieuw Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het Ministerie vanVROM heeft geen eigen begroting meer in 2011, want het is opgeheven.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 IenM

Wordt in 2011

Taken

   

Ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en luchtkwaliteit, duurzaam produceren, handhaving en toezicht enzovoort

VROM

IenM

 

Energie:Tegengaan klimaatverandering: CCS

VROM

 

EL&I

Energie: risicobeleid project weerstandsverhoging

VROM

 

EL&I

Energie: Bescherming tegen straling

VROM

 

EL&I

Coördinatie en bevordering EU- en internationaal milieubeleid

VROM

 

BuZa

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid (ruimtelijke kwaliteit)

VROM

 

BZK

WWI middelen ten behoeve van internationale samenwerking Zuid Afrika

VROM

 

BZK

Emissieautoriteit

VROM

IenM

 

Uitgaven totaal VROM (€ x 1 000)

754 912

0

 

Ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en luchtkwaliteit, duurzaam produceren, handhaving en toezicht enzovoort 1

741 924

741 804

 

Energie: Tegengaan klimaatverandering: CCS 2

5 500

 

10 818

Energie: risicobeleidproject weerstandsverhoging2

600

  

Bescherming tegen straling2

3 863

  

Energie: Coördinatie en bevordering EU en internationaal milieu beleid

0

 

0

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid (ruimtelijke kwaliteit) 3

2 410

 

?

WWI middelen voor internationale samenwerking Zuid Afrika3

615

 

?

Emissieautoriteit 4

?

?

 
1

Het Ministerie van IenM boekt een lager bedrag in dan er bij het Ministerie van VROM van de begroting verdwijnt. Dit komt volgens het Ministerie van IenM doordat ook middelen van beleidsartikelen naar apparaatsartikelen zijn overgegaan.

2

Totaal «energie» bij het Ministerie van VROM is € 9 963 (5 500 + 600+3 863). Het Ministerie van EL&I ontvangt een ander budget voor deze beleidstaken, namelijk € 10 818.

3

Deze bedragen zijn apart vermeld op de VROM-begroting maar dit is niet het geval op de BZK begroting 2011.

4

Emissieautoriteit gaat over naar IenM; het bijbehorend budget is niet bekend.

Licence