Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.10 Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Dit ministerie blijft qua naam en begrotingsnummer ongewijzigd.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 SZW

Taken

  

Alle beleidstaken, zoals inkomensbeleid, arbeidsparticipatie, re-integratie, sociale werkvoorziening enzovoort

SZW

SZW

Directie kinderopvang

OCW

SZW

Kindgebonden budget en andere kindgerelateerde inkomensregelingen

JenG

SZW

Uitgaven totaal SZW (€ x 1 000)

22 344 684

29 768 383

Alle beleidstaken, zoals inkomensbeleid, arbeidsparticipatie, re-integratie, sociale werkvoorziening etc.

22 344 684

22 344 684

Directie kinderopvang 1

2 937 154

2 939 475

Kindgebonden budget en andere kindgerelateerde inkomensregelingen

4 484 224

4 484 224

1

Vanuit het Ministerie van OCW gaat ook € 2 321 apparaatskosten over naar het Ministerie van SZW, dus in totaal € 2 939 475. Bij het Ministerie van OCW staan de uitgaven exclusief apparaatskosten vermeld. Bij het Ministerie van SZW is het bedrag inclusief de apparaats-kosten vermeld.

Licence