Base description which applies to whole site
+

2.11 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Dit ministerie blijft qua naam en begrotingsnummer ongewijzigd.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 VWS

Taken

  

Alle beleidstaken, zoals volksgezondheid, langdurige zorg, sport enzovoort

VWS

VWS

Jeugdzorg, inclusief gesloten jeugdzorg, tenzij strafrechtelijk karakter

JenG

VWS

Uitgaven totaal VWS (€ x 1 000)

15 928 964

17 780 642

Alle beleidstaken, zoals volksgezondheid, langdurige zorg, sport enzovoort

15 928 964

15 928 964

Jeugdzorg, inclusief gesloten jeugdzorg, tenzij strafrechtelijk karakter 1

1 846 375

1 851 678

1

Bij het Ministerie van VWS is intern ook € 5 303 aan apparaatskosten overgeboekt naar het beleidsartikel voor jeugdzorg. Het totaalbedrag voor jeugdzorg wordt daarmee € 1 851 678 (€ 1 846 375 van JenG plus € 5 303 apparaatskosten).

Licence