Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.13 Wonen, Wijken en Integratie (XVIII)

Het programmaministerie Wonen, Wijken en Integratie (WWI) is opgeheven. De middelen worden overgeboekt naar het Ministerie van BZK en BZK/I&A. Voor 2011 is er geen begroting WWI meer.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011

Taken

  

Wonen, rijkshuisvesting

WWI

BZK

Integratie

WWI

BZK/I&A

Uitgaven totaal WWI (€ x 1 000)

3 127 224

0

Wonen, rijkshuisvesting 1

2 775 676

2 778 726

Integratie1

351 548

351 962

1

Het Ministerie van BZK boekt een hoger budget in voor deze beleids-taken dan er bij WWI in de begroting verdwijnt.

Licence