Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.14 AZ, Defensie en de overige vijf begrotingen en zeven fondsen

Het Ministerie van AZ en het Ministerie van Defensie zijn niet gewijzigd na herindeling. Ook de begrotingen van De Koning, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten, Koninkrijksrelaties en Nationale Schuld blijven ongewijzigd na herindeling. Vijf van de zeven fondsen blijven ongewijzigd. Dit zijn het Infrastructuurfonds, het Gemeentefonds, het Provinciefonds, het Diergezondheidsfonds en BTW-compensatiefonds. Wijzigingen in de begrotingen van Nationale Schuld en het Infrastructuurfonds zijn niet veroorzaakt door de herindeling.

Het Fonds economische structuurversterking (FES) is met ingang van 2011 teruggebracht tot een nulbegroting. Het FES wordt niet opgeheven.

Het Spaarfonds AOW wordt opgeheven met ingang van 2012. Hiertoe is een wetsvoorstel ingediend.

Ministerie/fonds

Begroting 2011 voor herindeling (€ x 1 000)

Begroting 2011 na wijzigingen en herindeling

(€ x 1 000)

AZ

65 167

Ongewijzigd

Defensie

6 538 071

Ongewijzigd

De Koning

39 170

Ongewijzigd

Staten-Generaal

137 280

Ongewijzigd

Hoge Colleges

116 026

Ongewijzigd

Koninkrijksrelaties

134 142

Ongewijzigd

Nationale Schuld

43 425 849

41 669 411

Infrastructuurfonds

8 321 855

8 383 268

Gemeentefonds

18 110 864

Ongewijzigd

Provinciefonds

1 142 512

Ongewijzigd

FES

2 722 649

0

Spaarfonds AOW

0

Wetsvoorstel ingediend voor opheffing per 1/1/2012

Diergezondheidsfonds

9 100

Ongewijzigd

BTW-compensatiefonds

2 844 200

Ongewijzigd

Licence