Base description which applies to whole site

Bijlage 4: De belasting- en premieontvangsten in 2014

De belasting- en premieontvangsten in 2014 op EMU-basis
 

Ontwerpbegroting Miljoenennota 2014

Realisatie FJR 2014

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen

74.165

73.353

– 813

Invoerrechten

2.366

2.422

56

Omzetbelasting

44.059

42.709

– 1.349

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.146

1.122

– 25

Accijnzen

11.658

11.597

– 61

– Accijns van lichte olie

4.124

4.042

– 82

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.056

3.832

– 224

– Tabaksaccijns

2.359

2.633

274

– Alcoholaccijns

341

311

– 29

– Bieraccijns

421

423

1

– Wijnaccijns

357

357

0

Belastingen van rechtsverkeer

3.411

3.932

521

– Overdrachtsbelasting

886

1.566

680

– Assurantiebelasting

2.524

2.366

– 158

Motorrijtuigenbelasting

3.758

3.901

143

Belastingen op een milieugrondslag

4.702

4.637

– 65

– Grondwaterbelasting

0

0

0

– Afvalstoffenbelasting

0

18

18

– Energiebelasting

4.373

4.202

– 171

– Waterbelasting

125

274

149

– Brandstoffenheffingen

205

143

– 62

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

207

214

7

Belasting op zware motorrijtuigen

137

142

5

Verhuurderheffing

1.186

1.224

38

Bankbelasting

1.536

1.453

– 83

       

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

62.613

65.563

2.950

Inkomstenbelasting

– 835

– 190

646

Loonbelasting

46.115

45.804

– 311

Dividendbelasting

2.436

3.474

1.038

Kansspelbelasting

454

439

– 15

Vennootschapsbelasting

12.888

14.511

1.623

Vermogensbelasting

2

0

– 2

Successierechten

1.553

1.525

– 28

       

Overige belastingontvangsten

148

240

92

– Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

109

106

– 3

       

Totaal belastingen

136.926

139.155

2.229

Premies volksverzekeringen op EMU-basis

44.726

43.234

– 1.492

Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

55.564

53.238

– 2.326

       

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

237.216

235.627

– 1.589

Licence