Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

‒ 7.796,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Consolidatie

1.785,5

 

1.785,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.785,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

‒ 6.010,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

‒ 6.010,4

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

‒ 7.796,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Consolidatie

1.785,5

 

1.785,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.785,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

‒ 6.010,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

‒ 6.010,4

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur & Waterstaat aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence