Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

121,4

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie

8,4

Voorlopige realisatie

‒ 10,1

 

‒ 1,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

6,8

 

6,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,6

 

7,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

12,7

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

134,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

134,0

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

5,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,0

 

0,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,4

 

0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

6,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

6,2

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Realisatie

Dit betreft een bijstelling van de voorlopige realisatiecijfers van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De bijstelling komt met name doordat in de voorlopige realisatiecijfers de maand december nog niet was meegenomen.

Voorlopige realisatie

Dit is een optelling van de voorlopige realisatiecijfers van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De onderuitputting komt met name doordat de maand december nog niet meegenomen was in de voorlopige realisatiecijfers.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere kleine mutaties. Zo hebben de hogere kosten voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) geleid tot bijstelling van de raming voor de jaren 2019 en 2020. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan de begroting van de Raad van State. Aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orde zijn middelen toegevoegd voor de implementatie van het nieuwe digitale systeem LINT. Daarnaast zijn de niet-bestede middelen uit 2018 voor het doorvoeren van een reorganisatie en modernisering van de Algemene Rekenkamer aan de begroting van 2019 toegevoegd. Ook is de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Tot slot, de wisselkoersen leiden tot tegenvallers in het budgettaire beeld bij de Kabinetten van de Gouverneurs, die niet door de Kabinetten kunnen worden opgevangen. Daarom is besloten deze autonome ontwikkeling generaal te compenseren.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere kleine mutaties. Conform de afspraak in de taken-middelenanalyse zijn middelen overgeboekt vanaf de begroting van BZK naar de begroting van de Raad van State voor de afschaffing van dubbelbenoemingen. Daarnaast zijn vanaf de begroting van BZK middelen overgeheveld naar de begroting van de Kiesraad voor de verbetering van het Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) systeem. Ook is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. Tevens zijn er middelen overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de wettelijke taken van de Kinderombudsman.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft hoger uitgevallen ontvangsten van de Algemene Rekenkamer voor internationale uitgevoerde projecten en detacheringen en de jaarlijkse indexatie van de Nationale Ombudsman op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden.

Licence