Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

67,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1,8

 

‒ 1,8

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,9

 

‒ 0,9

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1,8

 

1,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 0,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

66,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

66,4

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

6,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,2

 

‒ 0,2

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 0,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

6,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

6,3

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. Dit betreft met name een vertraging die is opgetreden in de uitvoering van een aantal ICT-projecten, deels door capaciteitstekort en deels doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is bij een aantal innovatieprojecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst onderuitputting opgetreden.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft enkele bijstellingen als compensatie voor de ontvangstenverlaging.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van mutaties van de uitgekeerde eindejaarsmarge, loon- en prijsbijstelling en diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

De lagere ontvangsten hangen voornamelijk samen met lagere uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst. Het betreft lagere materiële kosten bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten van per saldo 0,4 miljoen euro.

Licence