Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

8.496,4

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Correctieboeking

644,9

Realisatie 2019

65,8

 

710,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bijstelling n.a.v. eu-begroting 2019

‒ 17,2

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

‒ 176,0

Inzet reservering voor nacalculatie

‒ 318,5

Spring forecast 2019

‒ 33,6

Uitstel surplus 2018

88,0

 

‒ 457,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Overboeking reservering voor nacalculatie

318,5

 

318,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

571,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

9.068,2

Totaal Internationale samenwerking

1.484,2

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

10.552,4

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

383,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Correctieboeking

644,9

Diversen

‒ 11,0

 

633,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Nacalculatie incl. bronnenrevisie

‒ 318,5

Diversen

‒ 19,6

 

‒ 338,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

295,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

679,5

Totaal Internationale samenwerking

125,7

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

805,2

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Bijstelling n.a.v. eu-begroting 2019

De raming van de BNI-afdracht in 2019 is met 17 miljoen euro neerwaarts bijgesteld omdat de raming van de overige inkomsten op de Europese begroting voor 2019 hoger uitviel dan verwacht.

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

De Europese Commissie heeft in april 2019 de eerste aanvullende begroting (DAB1) gepresenteerd met daarin het surplus voor de Europese begroting over 2018. Het surplus viel in totaal uit op 1,8 miljard euro, wat voor Nederland incidenteel een lagere BNI-afdracht van 88 miljoen euro in 2019 als gevolg had. Bij de Voorjaarsnota is dit bedrag geboekt. Echter, bij het indienen van de Ontwerpbegroting leek de eerste aanvullende begroting niet meer in 2019 aangenomen te worden. Daarom is een correctie geboekt (zie mutatie uitstel surplus 2018). Bij Najaarsnota bleek het Europees Parlement de begroting tegen verwachting in toch aangenomen te hebben. Daarom is het bedrag alsnog geboekt. Het effect voor 2020 wordt bij de Voorjaarsnota 2020 verwerkt. Door de correctie is in de tabel eenbedrag van ‒ 176 miljoen euro zichtbaar. Deze moet echter in samenhang gezien worden met de mutatie "uitstel surplus"(88 miljoen euro). Het totale efffect van de mutatie op de begroting van 2019 is dus ‒ 88 miljoen euro.

Inzet reservering voor nacalculatie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidde dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot ophoging van de BNI-afdracht van 318 miljoen euro. Eerder was hiervoor in de begroting een reservering getroffen. De overboeking betreft de overboeking van de reservering vanaf de Aanvullende Post naar de begroting van BZ. Het restant van de resververing is vrijgevallen ten gunste van het generale beeld.

Spring forecast 2019

De Spring Forecast 2019 leidde per saldo in 2019 voor lagere afdrachten. Structureel leidde dit tot voor Nederland tot hogere afdrachten.

Uitstel surplus 2018

Uitstel van uitbetaling van het surplus over 2018 leidde tot een verschuiving van de neerwaartse bijstelling van de raming van de Europese afdrachten van 2019 naar 2020. Dit was omdat de eerste aanvullende begroting naar verwachting niet meer in 2019 door het EP zou worden aangenomen. Zie ook toelichting onder "Dab 1".

Technische mutaties

Overboeking reservering voor nacalculatie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Deze mutatie betreft de overboeking van de reservering die hiervoor was opgenomen op de aanvullende post naar de begroting van BZ.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit bedrag betreft de realisatie van de EU-afdrachten over het jaar 2019.

Beleidsmatige mutaties

Nacalculatie incl. bronnenrevisie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidt dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot ophoging van deze afdracht van 318 miljoen euro. Eerder is hiervoor in de begroting een reservering getroffen.

Diversen

Onder de post diversen vallen mutaties die verband houden met de Spring Forecast 2019 (-6,7 miljoen euro). Met de zesde aanvullende begroting over 2018 is de raming van het effect van de Spring Forecast 2018 op de invoerrechten op basis van nieuwe ramingen en realisaties naar beneden bijgesteld. Dit heeft compensatie vanuit de BNI-afdrachten van de lidstaten als gevolg en betekent voor Nederland een opwaartse bijstelling van deze afdracht van 13 miljoen euro Door de late aanname van de zesde aanvullende begroting 2018 is dat effect naar 2019 doorgeschoven als negatieve overige ontvangst.

Licence