Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2.407,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop au 2019

‒ 26,3

Wijziging betalingsverloop du 2019

‒ 5,7

Diversen

0,0

 

‒ 32,0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,0

 

0,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Afrekening accres 2018 incidenteel

‒ 22,7

Afrekening accres 2018 structureel

‒ 22,7

Mit 2019

14,2

Regiodeals, tweede tranche

67,2

Voorlopige afrekening bcf 2019

11,0

Diversen

44,3

 

91,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

59,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

2.467,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

2.467,1

PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat provincies recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Technische mutaties

Afrekening accres 2018

De omvang van het provinciefonds ademt mee met de Rijksbegroting. Omdat het Rijk in 2018 meer heeft uitgegeven dan het jaar ervoor, ontvangen provincies accres. Het definitieve accres voor 2018 ligt 22,7 miljoen euro lager ten opzichte van de raming ten tijde van de Miljoenennota 2019. Deze bijstelling van de accrestranche die betrekking heeft op 2019 en verder is structureel verwerkt bij Voorjaarsnota. De verwerking van de accrestranche 2018 die betrekking heeft op het boekjaar 2018 is incidenteel verwerkt bij Voorjaarsnota.

Mit 2019

Ten behoeve van de uitvoering van het decentrale deel van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren, de MIT 2019, heeft EZK 14,2 miljoen euro overgeboekt ten behoeve van de provincies.

Regiodeals, tweede tranche

Dit betreft een verzamelboeking vanuit LNV voor de tweede tranche van de regiodeals. De verzamelboeking is bestemd voor bijdragen aan zeven verschillende provincies.

Voorlopige afrekening bcf 2019

Provincies kunnen uitgaven aan btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (bcf). Wanneer er ruimte overblijft onder het plafond van het bcf wordt dit aan het provinciefonds toegevoegd. Een tekort wordt aan het provinciefonds onttrokken. Bij de Miljoenennota vond een voorlopige afrekening plaats (11 miljoen euro) tussen bcf en het provinciefonds voor het lopende uitvoeringsjaar.

Diversen – technisch

Er zijn diverse bedragen overgemaakt aan het provinciefonds om gemeenten te compenseren voor kosten aan uiteenlopende onderwerpen, met name decentralisatie-uitkeringen. Deze vallen onder de ondergrens.

Licence