Base description which applies to whole site

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

2.480,40

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2019

26,3

Wijziging betalingsverloop decen.-uitkeringen 2019

5,7

 

32

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Regiodeal drenthe

10,7

Regiodeal friesland

11

Regiodeal twente

15

Regionale opgaven - parkstad limburg

13,1

Voorlopige afrekening bcf 2020

12,8

Diversen

27,9

 

90,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

122,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

2.603,00

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

2.603,00

  
PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 
  

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Wijziging betalingsverloop AU en DU 2019

Dit betreft de wijziging van het betalingsverloop voor de algemene uitkering en decentralisatie uitkeringen 2019. Een beperkt deel van de uitkeringen kon in 2019 niet meer tot betaling komen. Omdat provincies recht hebben op deze bedragen wordt het kasbudget 2020 met dit bedrag opgehoogd. Dat maakt het mogelijk om de uitkeringen in 2020 alsnog tot betaling te laten komen.

Technische mutaties

Regiodeals en regionale opgaven

De provincies Drenthe, Friesland en regio Twente ontvangen de tweede tranche van de regiodeals. De provincie Limburg ontvangt daarnaast ook de derde tranche voor de regiodeal parkstad Limburg. De overige overboekingen voor regiodeals vallen onder de ondergrens, en vallen daarmee onder de post 'Diversen'.

Voorlopige afrekening bcf 2020

Betreft de toedeling van de voorlopige ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) in 2020 voor provincies.

Diversen

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het provinciefonds voor uiteenlopende onderwerpen, met name voor de regionale opgaven Groene Hart, Zeeland, Groningen en Flevoland. Daarnaast is het accres afgerekend voor 2019 en bijgesteld ten opzichte van de raming ten tijde van de Miljoenennota 2020. Deze bedragen vallen onder de ondergrens.

Licence