Base description which applies to whole site

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

‒ 6.979,20

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Consolidatie

546,9

 

546,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

546,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

‒ 6.432,40

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

‒ 6.432,40

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

‒ 6.979,20

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Consolidatie

546,9

 

546,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

546,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

‒ 6.432,40

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

‒ 6.432,40

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Op de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen van de begroting van Infrastructuur & Waterstaat aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence