Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

70,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,7

 

0,7

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Az-next

7,3

Diversen

‒ 5,1

 

2,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

2

 

2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

4,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

75,2

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

75,2

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

6,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 0,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,1

 

0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

6,7

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

6,7

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties. De uitgaven worden grotendeels verklaard door hogere ICT-uitgaven, onder andere voor het project AZ-Next, aanschaf van hardware en inhuur van extern personeel.

Beleidsmatige mutaties

AZ-Next

Er is in 2020 extra budget uitgetrokken voor het automatiseringsproject AZ-Next ter vervanging van de totale ICT-infrastructuur voor Algemene Zaken (AZ). Het doel van dit automatiseringsproject is om de digitale dienstverlening te verbeteren, toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en flexibiliteit te borgen door een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur.

Diversen

Dit betreft een som van mutaties van de uitgekeerde eindejaarsmarge en de loon- en prijsbijstelling.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van mutaties van de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling en diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

De lagere ontvangsten hangen samen met de lagere materiële en personele uitgaven van het Kabinet van de Koning. De uitgaven worden gedaan in het kader van begroting I en worden daarom doorbelast naar de begroting van de Koning.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft een som van meerdere mutaties van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling naar de begroting van de Koning.

Licence