Base description which applies to whole site

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

8.820,00

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie 2020

‒ 106

 

‒ 106

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Bni-afdracht

171,1

Btw-afdracht

‒ 53,6

Dab 1: surplus eu-begroting 2018

88

Dab 8

387,6

Dab 9

27,9

Invoerrechten

‒ 371

Invoerrechten zonnepanelen

823,8

Surplus 2019

‒ 156,4

Vertragingsrente griesmeel (aruba curacao)

34,7

 

952,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

845,9

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

9.666,00

Totaal Internationale samenwerking

1.484,60

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

11.150,60

  
V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

693,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 14,4

 

‒ 14,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Invoerrechten

‒ 74,2

Nacalculatie

17,1

Perceptiekostenvergoeding zonnepanelen

164,8

 

107,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

93,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

786,9

Totaal Internationale samenwerking

75,8

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

862,7

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Realisatie 2020

Dit betreft realisaties op de BNI-afdracht, BTW-afdracht en de invoerrechten. Het grootste aandeel hiervan ligt bij de BNI-afdracht. Naar aanleiding van Corona werd aangenomen dat een aantal betalingen naar voren gehaald zou worden, echter zijn niet al die betalingen ook daadwerkelijk door de Commissie opgehaald.

Beleidsmatige mutaties

BNI-afdracht

Tegenvaller op de BNI afdracht als gevolg van de Spring forecast 2020.

Btw-afdracht

Meevaller op de BTW afdracht als gevolg van de Spring forecast 2020.

Dab (Draft Amending Budget) 1: surplus eu-begroting 2018

Voor de afdrachten aan de Europese Unie heeft een correctie in de afrekening van het surplus plaatsgevonden. Bij ontwerpbegroting 2020 was de verwachting dat het surplus voor de Europese begroting over 2018, 88 miljoen euro, in de Nederlandse afdrachten voor 2020 zou meelopen. Het surplus is echter reeds in 2019 ontvangen en bij Najaarsnota 2019 verwerkt. Voor 2020 heeft daarom een correctie plaatsgevonden.

Dab 8

Bijstelling van de BNI-afdracht als onderdeel van de EU-afdrachten als gevolg van Draft Amending Budget. Dit betreft DAB 8, voor de ontwikkeling en aanschaf van vaccins binnen het Emergency Support Instrument (ESI) en voor extra betalingen als gevolg van het Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

Dab 9

Bijstelling van de BNI-afdracht als onderdeel van de EU-afdrachten als gevolg van Draft Amending Budget. Dit betreft DAB 9 voor extra middelen voor het Solidariteitsfonds.

Invoerrechten

De invoerrechten zijn lager uitgevallen als gevolg van de Spring forecast 2020.

Invoerrechten zonnepanelen

Dit betreft een afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet anti-dumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden. Nederland draagt onder voorbehoud af om de oploop van de potentiële renterekening tegen te gaan en een constructieve dialoog met de Europese Commissie op te starten. Over deze afdracht is een perceptiekostenvergoeding van 20% ontvangen voor de inningskosten onder artikel 3.10.

Surplus 2019

Uitbetaling van het surplus over 2019 heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de raming van de Europese afdrachten van 2020.

Vertragingsrente griesmeel (Aruba en Curacao)

Dit betreft de vertragingsrente die hoort bij de hoofdsom die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is betaald, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie als gevolg van onterecht afgegeven oorsprongscertificaten door de autoriteiten van Curaçao en Aruba voor de invoer van melkpoeder en rijst, gries en griesmeel.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Deze post betreft voornamelijk lagere perceptiekostenvergoeding inclusief de verrekening interdouanaire kosten (-10,4 miljoen euro) .

Beleidsmatige mutaties

Invoerrechten

Bij het innen van de invoerrechten maakt ieder lidstaat zogeheten ‘perceptiekosten’. Middels de perceptiekostenvergoeding ontvangen lidstaten deze gemaakte kosten weer terug. Voor 2020 gaat het om een correctie van de reeds ontvangen vergoeding, deze is namelijk bij de Spring Forecast 2020 naar beneden bijgesteld.

Nacalculatie

De Europese Commissie heeft in juni de nacalculatie 2019 van de BTW en BNI-afdrachten over de periode 2015-2018 in de afdrachten verwerkt. Voor Nederland heeft dit geleid tot een eenmalige toename van de ontvangsten van 17 miljoen euro in 2020.

Perceptiekostenvergoeding zonnepanelen

Dit betreft de perceptiekostenvergoeding van 20% voor de inningskosten van de afdracht onder voorbehoud aan de Europese Commissie vanwege een geschil met de Commissie over de verschuldigdheid van Traditionele Eigen Middelen over de invoer van zonnepanelen, waarover al dan niet antidumpingsheffingen en compenserende rechten geheven moesten worden.

Licence