Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING. : UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

549,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Grondslagmutatie

108,9

Prijsontwikkeling

129,5

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 716,2

Diversen

0

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 3,8

Zorg

 

Diversen

‒ 1,8

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 61,2

Diversen

‒ 4,7

 

‒ 549,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 549,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

0

PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 
  

Uitgaven

Prijsontwikkeling

De prijsbijstelling wordt berekend door de grondslag (de prijsgevoelige gedeelten van de departementale begrotingen) te vermenigvuldigen met de betreffende prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau. Het uitgavenplafond wordt aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Prijsontwikkelingen staan daarom onder de (post diversen van) technische mutaties.

Uitkeren prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2021 is uitgekeerd aan de departementen.

Diversen

De post diversen bevat de ontwikkeling van de prijsbijstelling voor de verschillende uitgavenplafonds. Daarnaast bevat de post diversen de uitkering van de prijsbijstelling tranche 2021 op de deelplafonds Sociale zekerheid en Zorg. Vanwege de kleine omvang van de betreffende mutaties vallen deze onder de post diversen.

Licence