Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.169,80

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Grondslagmutatie

54,6

Loon- en prijsontwikkeling

157,4

Loonbijstelling tranche 2021

‒ 1.324,10

Diversen

‒ 6,3

Sociale zekerheid

 

Loonbijstelling tranche 2021

‒ 49,5

Diversen

5,3

Zorg

 

Diversen

‒ 7,2

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Diversen

0

 

‒ 1.169,80

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.169,80

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

0

ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  
  
  
  

Totaal Internationale samenwerking

 

Uitgaven

Technische mutaties

Rijksbegroting

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in Miljoenennota 2021, zijn de loongrondslagen aangepast.

Loon- en prijsontwikkeling

De uitgaven voor de loonbijstelling zijn hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van inzichten op basis van de MEV 2021 van het Centraal Planbureau in de ontwikkeling van de lonen en sociale werkgeverslasten.

Loonbijstelling tranche 2021

De loonbijstelling tranche 2021 is overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Diversen

De post Diversen bestaat uit meerdere mutaties, waaronder een correctie voor het Nationaal Groeifonds van plafond Rijksbegroting naar plafond Niet relevant voor het uitgavenplafond. Daarnaast zijn bij Najaarsnota extra incidentele arbeidsvoorwaardemiddelen aan de publieke sectoren beschikbaar gesteld vanuit de aanvullende post. De middelen hiervan die voor CAO Rijk bestemd waren, zijn via H81 arbeidsvoorwaarden overgeboekt naar de departementale begrotingen.

Sociale zekerheid

Loonbijstelling tranche 2021

De loonbijstelling tranche 2021 is overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Diversen

De post Diversen bestaat uit de grondslagmutatie en de mutatie voor loon- en prijsontwikkeling voor plafond Sociale Zekerheid.

Zorg

Diversen

De post Diversen bestaat uit de grondslagmutatie, de mutatie voor loon- en prijsontwikkeling en de loonbijstelling tranche 2021 voor plafond Zorg.

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

De post Diversen bestaat uit meerdere mutaties, waaronder een correctie voor het Nationaal Groeifonds van plafond Rijksbegroting naar plafond Niet relevant voor het uitgavenplafond. Daarnaast bestaat de post uit de grondslagmutatie, de mutatie voor loon- en prijsontwikkeling en de loonbijstelling tranche 2021 voor plafond Niet relevant voor het uitgavenplafond.

Licence