Base description which applies to whole site

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

384,5

Beleidsmatige mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Akw verdelen nominaal

‒ 51,6

Kot verdelen nominaal

‒ 124,5

Participatiewet verdelen nominaal

‒ 85,5

Wajong verdelen nominaal

‒ 51,4

Wkb verdelen nominaal

‒ 57,8

Diversen

‒ 16,7

 

‒ 387,5

Technische mutaties

 

Sociale zekerheid

 

Diversen

3

 

3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 384,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

0

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

59,6

Technische mutaties

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Nominale ontwikkeling

‒ 59,6

 

‒ 59,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 59,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

0

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

0

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Sociale zekerheid

Uitdelen nominale ontwikkeling (Kinderbijslag (AKW), Kinderopvangtoeslag (KOT), Participatiewet, Wajong, Wet kindgebonden budget (WKB)) 

Dit betreft de mutaties waarmee de toegekende nominale ontwikkeling (loon- en prijsindexaties) van de begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid worden overgeheveld naar de betreffende artikelen op hoofdstuk 15 (SZW begrotingsgefinancierd). Hiermee zijn deze uitkeringsregelingen op prijspeil van 2021 gebracht. Onder diversen valt bijvoorbeeld het uitdelen van nominale ontwikkeling ten behoeve van de Toeslagenwet (TW) en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Technische mutaties

Diversen

Hieronder vallen de aanpassingen in de geraamde nominale ontwikkeling (loon- en prijsindexaties) van de begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Deze ramingen worden gedurende het jaar bijgesteld op basis van CPB-cijfers. Daarnaast leiden mutaties in de ramingen van de onderliggende regelingen tot mutaties in de nominale ontwikkeling van die regelingen (grondslagmutaties).

Koppeling uitkeringen: niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Nominale ontwikkeling

Dit betreft een correctieboeking op de geraamde nominale ontwikkeling van de werkgeversbijdrage Kinderopvangtoeslag (KOT). Middels deze correctieboeking is deze post in zijn geheel op nul gezet. Dit betekent dat er vanaf dit moment geen nominale ontwikkeling meer wordt geraamd voor de terugontvangsten KOT.

 
Licence