Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in mln.)

Technische mutaties (ondergrens in mln.)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4mln.

Ontvangsten: 2mln.

2. Nationale veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10mln.

Ontvangsten: 2mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10mln.

Ontvangsten: 5mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20mln.

Ontvangsten: 10mln.

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 5mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10mln.

Ontvangsten: 2mln.

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4mln.

Ontvangsten: 2mln.

6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4mln.

Ontvangsten: 2mln.

7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 1mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 2mln.

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 2mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4mln.

Ontvangsten: 4mln.

10. Groningen versterken en perspectief

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 2mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4mln.

Ontvangsten: 4.mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10mln.

Ontvangsten: 2mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 2mln.

13. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1mln.

Ontvangsten: 1mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2mln.

Ontvangsten: 2mln.

Licence