Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

343.374

366.967

110.000

476.967

0

0

0

0

Uitgaven

373.966

402.229

110.000

512.229

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98,60%

99,00%

1. Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Subsidies

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

2. Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Subsidies

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

4. Sport verenigt Nederland

371.706

399.427

110.000

509.427

0

0

0

0

Subsidies

162.909

183.079

0

183.079

0

0

0

0

Sportakkoord

68.307

73.571

0

73.571

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

86.871

101.601

0

101.601

0

0

0

0

Kennis en innovatie

7.731

7.907

0

7.907

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

Financile voorziening topsporters

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

Opdrachten

4.143

4.440

0

4.440

0

0

0

0

Sportakkoord

3.927

4.194

0

4.194

0

0

0

0

Kennis en innovatie

216

246

0

246

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

177.924

193.265

110.000

303.265

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

177.924

182.600

0

182.600

0

0

0

0

Sportakkoord

0

10.665

110.000

120.665

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

230

325

0

325

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

Sportakkoord

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

Ontvangsten

740

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

740

0

740

0

0

0

0

Uitgaven

4. Sport verenigt Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Ondersteuning Sportsector COVID-19

Met deze middelen wordt de sportsector in Nederland geholpen. In overleg met de gemeenten heeft het kabinet besloten om de sportverenigingen de huur vanaf 15maart tot en met 15juni 2020 kwijt te schelden. Deze huur zijn de sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente of het gemeentelijk sportbedrijf. Hiervoor zullen de gemeenten een compensatie ontvangen van 90 miljoen.

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met de vaste lasten die dit eigendom met zich meebrengt en er zijn op dit moment geen inkomsten. In totaal gaat het hier om 20 miljoen.

Licence