Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1

Tabel 2 Bugettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x1.000)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 2eISB

Stand na 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2020 incl. NvW en ISB

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen:

10.891.882

464.000

10.427.882

0

0

0

0

Uitgaven:

10.891.167

464.000

10.427.167

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,00%

Inkomensoverdrachten

810.000

0

810.000

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

505.275

0

505.275

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

82.725

0

82.725

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

222.000

0

222.000

0

0

0

0

Subsidies

10.063.245

464.000

9.599.245

0

0

0

0

Duurzame inzetbaarh en leven lang ontw

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Stimulieringsreg LLO in MKB

49.400

0

49.400

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

3.845

0

3.845

0

0

0

0

Tijdelijke noodmaatr overbrugging voor werkbehoud

10.000.000

464.000

9.536.000

0

0

0

0

Opdrachten

11.912

0

11.912

0

0

0

0

Bekostiging

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

792

0

792

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

692

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

4.168

0

4.168

0

0

0

0

RIVM

4.168

0

4.168

0

0

0

0

0

Ontvangsten

24.000

0

24.000

0

0

0

0

Toelichting

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Van de bij de incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie d.d. 18maart 2020 gereserveerde middelen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) worden nu diverse bedragen overgeboekt:

De uitvoeringskosten ad 450 miljoen worden overgeboekt naar artikel 99.

De overboeking ad 1,0 miljoen naar de openbare lichamen Caribisch Nederland wordt overgeboekt op artikel 99.

Voor de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland wordt 13 miljoen overgeboekt naar artikel 6.

Licence