Base description which applies to whole site

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties ISB (bedragenx1.000)

uitgaven 2020

artikel nr

Stand begroting na 1e suppl begroting en 3e ISB

71.398.430

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Verlenging NOW

2.196.500

1

Verlenging tijdelijke subsidiereg loonkstn en inkomensverl CN

6.600

1

Verlenging TOZO

250.000

2

Versnellen brede schuldenaanpak

3.000

2

Compensatie eigen bijdrage KO

8.500

7

Verlenging NOW uitvoeringskosten

7.000

11

Arbeidsbemiddeling CN

200

98

Diverse mutaties flankerend beleid

82.500

99

Stand begroting na 4e ISB 2020

73.952.730

1.2.2 Overzicht belangrijkste ontvangsten mutaties
Tabel 2 Overzicht belangrijkste ontvangsten mutaties ISB (bedragenx1.000)

ontvangsten 2020

artikel nr

Stand begroting na 1e suppl begroting en 3e ISB

1.859.721

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Verlenging verlaging invorderingsrente KOT

500

7

Verlenging verlaging invorderingsrente WKB

500

10

Stand begroting na 4e ISB 2020

1.858.721

Licence