Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

343.374

476.967

61.800

415.167

60.000

0

0

0

Uitgaven

373.966

512.229

61.800

450.429

60.000

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98,60%

1. Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Subsidies

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Subsidies

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

4. Sport verenigt Nederland

371.706

509.427

61.800

447.627

60.000

0

0

0

Subsidies

162.909

183.079

22.100

160.979

37.800

0

0

0

Sportakkoord

68.307

73.571

22.100

51.471

37.800

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

86.871

101.601

0

101.601

0

0

0

0

Kennis en innovatie

7.731

7.907

0

7.907

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

Financile voorziening topsporters

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

Opdrachten

4.143

4.440

0

4.440

0

0

0

0

Sportakkoord

3.927

4.033

4.033

0

0

0

Kennis en innovatie

216

246

0

246

0

0

0

0

Overige

0

161

0

161

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

177.924

303.265

39.700

263.565

22.200

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

177.924

182.600

0

182.600

0

0

0

0

Sportakkoord

0

120.665

39.700

80.965

22.200

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

230

325

0

325

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

Sportakkoord

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

Ontvangsten

740

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

740

0

740

0

0

0

0

Uitgaven

Licence