Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (5e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begrotingen (inclusief ISB's)1

Mutaties 5e ISB

Stand 5e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

354.850

247.500

602.350

0

0

0

0

Uitgaven

28.516

383.366

247.500

630.866

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5.1 Schuldsanering Curaao en Sint Maarten

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Leningen

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

Schuldsanering

28.516

28.516

0

28.516

0

0

0

0

5.2 Leningen/ garantie Curaao, Sint Maarten en Aruba

0

354.850

247.500

602.350

0

0

0

0

Leningen

0

354.850

247.500

602.350

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

0

102.750

104.500

207.250

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaao en Sint Maarten

0

252.100

143.000

395.100

0

0

0

0

Ontvangsten

38.516

38.516

0

38.516

0

0

0

0

1

Bevat de mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II, 2109/20, 35443, nr. 1), de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, 35450, nr. 1), de 2e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35474, nr. 1) en de 4e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35545, nr. 1)

Toelichting
5.2. Leningen/ garanties landen Curaao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Leningen Aruba

In de Rijksminsterraad van 13november 2020 is besloten om na ondertekening van de overeenkomst met Aruba een derde tranche liquiditeitssteun van 104,5 mln. (AWG 209 mln.) te verstrekken. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Voorwaarden voor Aruba

Lopende inschrijving en leningen Curaao en Sint Maarten

De instemming van Curaao met de voorwaarden van Nederland maakte de weg vrij om over te gaan tot het verstrekken van een derde tranche liquiditeitssteun van 52,5 mln. (ANG 105 mln.) voor juli tot en met september 2020, aangevuld met een bedrag van 90,5 mln. (ANG 181 mln.) voor oktober tot en met december 2020. De leningen lopen af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De leningen hebben een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de leningen te herfinancieren.

Licence