Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

Noodpakketten

De derde fase van de voedselhulp aan Curaao, Aruba en Sint Maarten loopt tot eind april 2021. De voedselhulp blijft voorlopig echter hard nodig en wordt daarom voortgezet. Voor de periode mei-juni 2021 stelt het Kabinet 15,2mln. beschikbaar. De overheden nemen het programma van het Rode Kruis over. Curaao en Sint Maarten nemen in principe het programma per 1mei 2021 over. De voedselhulp aan Aruba loopt tot 1juli 2021 nog via het Rode Kruis, waarna dit ook door Aruba wordt overgenomen. De financiering aan de landen wordt enkel verstrekt op het moment dat volstrekt helder is dat de lokale overheden het voedselhulpprogramma kunnen verzorgen.

Licence