Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (tweede incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW, amendementen en ISB1

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

61.559

15.200

76.759

0

0

0

0

Uitgaven

60.559

15.200

75.759

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

76,8%

100,0%

81,5%

4.1 Curaao, Sint Maarten en Aruba

50.691

15.200

65.891

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Noodpakketten

14.900

15.200

30.100

0

0

0

0

Opdrachten

Opdrachten landen

214

0

214

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

14.700

0

14.700

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

2.191

0

2.191

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting Curaao

15.000

0

15.000

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

136

0

136

0

0

0

0

4.2 Caribisch Nederland

9.868

0

9.868

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Subsidies Caribisch Nederland

500

0

500

0

0

0

0

Opdrachten

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

800

0

800

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

591

0

591

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.477

0

2.477

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

5.500

0

5.500

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Licence