Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid 2e incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB) (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.985.528

80.000

2.065.528

0

0

0

0

Uitgaven

2.270.139

80.000

2.350.139

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,4%

1. Positie clint en transparantie van zorg

54.824

0

54.824

0

0

0

0

Subsidies

39.418

0

39.418

0

0

0

0

Patinten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Transparantie van zorg

22.418

0

22.418

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.937

0

8.937

0

0

0

0

Ondersteuning clintorganisaties

177

0

177

0

0

0

0

Transparantie van zorg

935

0

935

0

0

0

0

Overige

7.825

0

7.825

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

6.469

0

6.469

0

0

0

0

CIBG

6.469

0

6.469

0

0

0

0

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.654.135

80.000

1.734.135

0

0

0

0

Subsidies

1.630.500

80.000

1.710.500

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.630.500

80.000

1.710.500

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.082

0

9.082

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.082

0

9.082

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

14.553

0

14.553

0

0

0

0

CIBG

14.553

0

14.553

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

3. Informatiebeleid

159.635

0

159.635

0

0

0

0

Subsidies

113.315

0

113.315

0

0

0

0

Informatiebeleid

16.981

0

16.981

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

90.834

0

90.834

Overige

5.500

0

5.500

0

0

0

0

Opdrachten

24.002

0

24.002

0

0

0

0

Informatiebeleid

14.197

0

14.197

0

0

0

0

Overige

9.805

0

9.805

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

22.318

0

22.318

0

0

0

0

Informatiebeleid

22.318

0

22.318

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

4. Inrichting Zorgstelsel

247.456

0

247.456

0

0

0

0

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.876

0

1.876

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.328

0

1.328

0

0

0

0

Overige

548

0

548

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

245.580

0

245.580

0

0

0

0

CAK

117.147

0

117.147

0

0

0

0

NZa

64.627

0

64.627

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

60.904

0

60.904

0

0

0

0

CSZ

1.900

0

1.900

0

0

0

0

Overige

1.002

0

1.002

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

154.089

0

154.089

0

0

0

0

Subsidies

2.224

0

2.224

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

2.224

0

2.224

0

0

0

0

Bekostiging

150.318

0

150.318

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

150.318

0

150.318

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

1.547

0

1.547

0

0

0

0

Overige

1.547

0

1.547

0

0

0

0

Ontvangsten

68.655

0

68.655

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

57.502

0

57.502

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Uitgaven

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Via een subsidieregeling stelt het kabinet 80 miljoen beschikbaar om werkgevers in de zorg in staat te stellen om bovenop de bestaande initiatieven ongeveer 5.000 voltijds fte aan extra tijdelijke banen in ondersteunende functies te creren. In de zorgsector wordt voor de financiering aangesloten bij door de zorgbranche zelf bepaalde ondersteunende functies die ontwikkeld zijn vanuit de Nationale Zorgklas, zoals voor de functies van crisishulp en de functie van gastvrouw/gastheer. De subsidieregeling wordt ingericht zodanig dat deze dubbele bekostiging voorkomt en een doelmatige uitvoering borgt.

Licence