Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragenx1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.065.528

115.972

2.181.500

0

0

0

0

Uitgaven

2.350.139

115.972

2.466.111

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,4%

1. Positie clint en transparantie van zorg

54.824

6.045

60.869

0

0

0

0

Subsidies

39.418

0

39.418

0

0

0

0

Patinten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

0

0

0

Transparantie van zorg

22.418

0

22.418

0

115.972

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.937

6.045

14.982

0

0

0

0

Ondersteuning clintorganisaties

177

0

177

0

0

0

0

Transparantie van zorg

935

0

935

0

0

0

0

Overige

7.825

6.045

13.870

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

6.469

0

6.469

0

0

0

0

CIBG

6.469

0

6.469

0

0

0

0

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.734.135

64.400

1.798.535

0

0

0

0

Subsidies

1.710.500

64.400

1.774.900

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

1.710.500

64.400

1.774.900

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.082

0

9.082

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.082

0

9.082

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

14.553

0

14.553

0

0

0

0

CIBG

14.553

0

14.553

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

3. Informatiebeleid

159.635

12.527

172.162

0

0

0

0

Subsidies

113.315

0

113.315

0

0

0

0

Informatiebeleid

16.981

0

16.981

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

90.834

0

90.834

Overige

5.500

0

5.500

0

0

0

0

Opdrachten

24.002

10.446

34.448

0

0

0

0

Informatiebeleid

14.197

10.446

24.643

0

0

0

0

Overige

9.805

0

9.805

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

22.318

2.081

24.399

0

0

0

0

Informatiebeleid

22.318

2.081

24.399

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

4. Inrichting Zorgstelsel

247.456

0

247.456

0

0

0

0

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.876

0

1.876

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.328

0

1.328

0

0

0

0

Overige

548

0

548

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

245.580

0

245.580

0

0

0

0

CAK

117.147

0

117.147

0

0

0

0

NZa

64.627

0

64.627

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

60.904

0

60.904

0

0

0

0

CSZ

1.900

0

1.900

0

0

0

0

Overige

1.002

0

1.002

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

154.089

33.000

187.089

0

0

0

0

Subsidies

2.224

0

2.224

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

2.224

0

2.224

0

0

0

0

Bekostiging

150.318

33.000

183.318

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

150.318

33.000

183.318

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

1.547

0

1.547

0

0

0

0

Overige

1.547

0

1.547

0

0

0

0

Ontvangsten

68.655

0

68.655

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

57.502

0

57.502

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Uitgaven

1. Positie clint en transparantie van zorg

Opdrachten

Overige

Communicatiecampagne Vaccin

Er wordt een vaccinatiecampagne gestart om te informeren en de vaccinatiebereidheid (blijvend) te vergroten.

Campagne quarantaine en testen

De mediacampagne quarantaine en testen wordt voortgezet.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Budget zorgbonus 2020 in 2021

Alle aanvragen voor de bonus subsidieregeling in 2020 zijn behandeld en indien voldaan aan de voorwaarden uitbetaald. Een zeer beperkt deel (5%) is in januari 2021 afgehandeld en belast daarmee ook de uitgaven in 2021.

3. Informatiebeleid

Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (COVID-19)

Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus worden middelen beschikbaar gesteld. Het budget wordt onder meer aangewend voor de doorontwikkeling en inbeheername van de CoronaMelder, de realisatie en inbeheername van GGD Contact, de voorbereidingen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en inbeheername van de invoerapplicatie BRBA. Tevens wordt gekeken naar inzet van technologie om gegevensuitwisseling tussen GGD Contact (de app) en de GGD mogelijk te maken en op welke wijze evaluatieonderzoeken kunnen worden begeleid.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Er wordt 33miljoen beschikbaar gesteld om de zorg te kunnen verlenen in het Caribisch deel van Nederland in verband met COVID-19.

Licence