Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

1e suppletoire begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

5.261.452

1.095.000

6.356.452

‒ 88.000

‒ 57.799

86.070

100.065

        

Uitgaven

5.573.486

 

5.573.486

19.000

93.201

235.070

382.065

        

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

5.573.486

 

5.573.486

19.000

93.201

235.070

382.065

        

Ontvangsten

       

Toelichting

Hogere verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met € 1,1 miljard. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in de jaren 2023 tot en met 2028.

Licence