Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET GEMEENTEFONDS 2010

Verantwoordingsstaat 2010 van het gemeentefonds B(50) (x € 1 000)
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil Realisatie en Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

gemeentefonds

18 046 569

18 046 569

18 046 569

18 607 147

18 381 101

18 381 101

560 578

334 532

334 532

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Licence