Base description which applies to whole site
+

7. Verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2010 van de Staten-Generaal (IIA)

 

 

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

136 724

2 454

 

145 655

3 512

 

8 931

1 058

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

10 433

10 433

79

10 792

10 816

76

359

383

-3

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

32 916

32 916

286

34 465

34 458

100

1 549

1 542

– 186

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

91 892

91 892

2 066

101 236

99 306

3 336

9 344

7 414

1 270

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1 483

1 483

23

1 075

1 075

0

– 408

– 408

– 23

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence