Base description which applies to whole site
+

3. TABEL BUDGETTAIRE GEVOLGEN VAN BELEID TOTAAL IIA

Totaalbegroting IIA

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid

(in € 1 000)

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting

Verschil

Verplichtingen

114 159

131 278

130 839

133 273

147 568

136 724

10 844

Uitgaven

115 783

131 597

130 016

134 657

145 655

136 724

8 931

Ontvangsten

3 546

4 173

4 193

8 331

3 512

2 454

1 058

Licence