Base description which applies to whole site

3. VERANTWOORDINGSSTAAT 2010 VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Bedragen x € 1 000
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1 096

 

827

12

 

– 269

12

           
 

Artikel

         

01

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1 096

1 096

827

827

12

– 269

– 269

12

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf D van dit jaarverslag.

Licence