Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN NATIONALE SCHULD

Departementale verantwoordingsstaat (jaarverslag) 2010 van de Nationale Schuld (IXA) (x € 1 000)

  

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijkv astgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

45 449 478

58 808 237

 

43 250 053

58 003 938

 

– 2 199 425

– 804 299

           
 

Beleidsartikelen

 

45 449 478

58 808 237

 

43 250 053

58 003 938

 

– 2 199 425

– 804 299

01

Financiering Staatsschuld

34 464 414

34 464 414

57 153 161

37 229 873

37 229 873

53 392 192

2 765 459

2 765 459

– 3 760 969

02

Kasbeheer

10 985 064

10 985 064

1 655 076

6 020 180

6 020 180

4 611 746

– 4 964 884

– 4 964 884

2 956 670

           
 

Niet-beleidsartikelen

 

0

0

 

0

0

 

0

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

 

0

0

0

0

0

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Licence