Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet beleidsartikel 43: VUT-fonds

43. Vut-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

Verplichtingen

    

50 010

0

50 010

        

Uitgaven

0

800 000

300 000

0

50 010

0

50 010

43.1 VUT-fonds

    

50 010

0

50 010

        

Ontvangsten

    

139 340

324 022

– 184 682

Financiële toelichting

Gebleken is dat steeds meer mensen besluiten om later gebruik te maken van FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden). De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds is daardoor sterk gewijzigd. Dit heeft (al in 2009) geleid tot een nieuwe aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het fonds. Kern daarvan is dat de lening maximaal € 1,8 miljard bedraagt. Verder kan het VUT-fonds op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van de lening en is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Daardoor kan het fonds beter inspelen op de actuele liquiditeitsbehoeften.

Voor 2010 heeft de gewijzigde liquiditeitsbehoefte, als gevolg van wijzigingen in het gebruik van FPU, ertoe geresulteerd dat het fonds minder heeft afgelost dan oorspronkelijk begroot (€ 120 mln. ten opzichte van 300 mln.) en minder rente heeft betaald (€ 19 mln. ten opzichte van € 24 mln.). In totaal gaat het € 120 mln. + € 19 mln. is 139 mln. Verder heeft het fonds in september een niet begroot beroep op het leenplafond gedaan van € 50 mln.

Licence